ჰედჰანთინგი

თუ მაღალი-შუა რგოლის მენეჯერი ან მიმართულების ექსპერტი გჭირდებათ.

რეკრუტინგი

თუ სახაზო რგოლის მენეჯერი ან მიმართულების სპეციალისტი გჭირდებათ.

ტექ რეკრუტინგი

თუ ტექნოლოგიების სფეროს ლიდერები ან პროფესიონალები გჭირდებათ.

მედიაცია

თუ კონფლიტური შემთხვევების მოგვარება ან პრევენცია გჭირდებათ.